Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP WIN TRONG TUẦN
Số trận Win Chiến đấu của bạn là: 0 Trận
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Win Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 . Rinz Cutee ❤ 1098 23/01/2022 2,000,000
2 Tui Tên Viễn 625 23/01/2022 1,800,000
3 Noblesse 598 23/01/2022 1,600,000
4 Phongshy 383 23/01/2022 1,400,000
5 Mộc 366 23/01/2022 1,200,000
6 Quỳnh Anh Nè 345 23/01/2022 1,000,000
7 midoru 194 23/01/2022 800,000
8 Mơ Màng 182 23/01/2022 600,000
9 Quý nè 161 23/01/2022 400,000
10 Setsuna 138 23/01/2022 200,000


Mobile:false Country:United States