Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP WIN TRONG TUẦN
Số trận Win Chiến đấu của bạn là: 0 Trận
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Win Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ᵛᶰシMưa︵⁹⁹ 2056 04/12/2022 1,000,000
2 ๖ۣۜ S͜͡áτッ๖ۣۜGÁi ⁸ 1972 04/12/2022 900,000
3 Hong Pé Ơi 868 04/12/2022 800,000
4 Em Chưa Flo Anh 698 04/12/2022 700,000
5 Con Ếch 577 04/12/2022 600,000
6 Tu La 347 04/12/2022 500,000
7 fb Lê Minh Huy 317 04/12/2022 400,000
8 亗Phúc亗 312 04/12/2022 300,000
9 Er 176 04/12/2022 200,000
10 ๖ۣۜ๖ۣۜLαʋĭεッ 73 04/12/2022 100,000


Mobile:false Country:United States