Kênh Hỗ trợ thành viên
Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP WIN TRONG TUẦN
Số trận Win Chiến đấu của bạn là: 0 Trận
SỐ TRẬN WIN CHIẾN ĐẤU PHẢI TỪ 200 TRỞ LÊN MỚI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐUA TOP
Lưu ý: Top thưởng được phát từ 22h15 chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Win Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 BabyNightyy 2773 28/07/2024 2,000,000
2 anh chạ iu em 2697 28/07/2024 1,800,000
3 Bà Già Đau Khổ 1313 28/07/2024 1,600,000
4 мᴇᴇ ❣ 1009 28/07/2024 1,400,000
5 tmeii 618 28/07/2024 1,200,000
6 Kaine 425 28/07/2024 1,000,000
7 LinkTiger 381 28/07/2024 800,000
8 333 28/07/2024 600,000
9 Lãng Tử Phiêu Du 114 28/07/2024 0
10 Công๖ۣ Giám 71 28/07/2024 0


Mobile:false Country:United States