Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP WIN TRONG TUẦN
Số trận Win Chiến đấu của bạn là: 0 Trận
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Win Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Yagi Nèe 396 11/06/2023 1,000,000
2 Con Heo Đất 343 11/06/2023 900,000
3 Gu Anh Balenciaga 274 11/06/2023 800,000
4 Yagi nè 269 11/06/2023 700,000
5 ǫᴜᴀɴɢ ʀᴏsᴇ ♔ 104 11/06/2023 600,000
6 L𝔦𝔫𝔥⁀ᶦᵈᵒᶫ 20 11/06/2023 500,000
7 Em Là Hoàng Hônn...! 13 11/06/2023 400,000
8 Con Lợn Quay 12 11/06/2023 300,000
9 Nam30429 ♥Bào 7 11/06/2023 200,000
10 Thích Va Chạm 5 11/06/2023 100,000


Mobile:false Country:United States