Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP WIN TRONG TUẦN
Số trận Win Chiến đấu của bạn là: 0 Trận
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Win Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 «ZEUS yêu NA» 2222 13/06/2021 1,000,000
2 Thor 2097 13/06/2021 900,000
3 Bắt Song Hiêp 2083 13/06/2021 800,000
4 Hành 2003 13/06/2021 700,000
5 LuvTrang3000 1567 13/06/2021 600,000
6 ✰Ɓắp 940 13/06/2021 500,000
7 Mee 589 13/06/2021 400,000
8 Mộc 348 13/06/2021 300,000
9 ❥๖ۣۜNhi༉ 279 13/06/2021 200,000
10 205 13/06/2021 100,000


1 Mobile:false Country:United States