Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ONLINE TRONG TUẦN
Thời gian Online của bạn là: 0 Phút
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Thời gian Online Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Hướng nd1 3118 07/03/2021 1,000,000
2 Hướng sg1 3118 07/03/2021 900,000
3 Hướng nd2 3118 07/03/2021 800,000
4 Hướng Hào Hoa 3118 07/03/2021 700,000
5 Phô mai 2020 3114 07/03/2021 600,000
6 cobemua dong0507 3114 07/03/2021 500,000
7 Sóc 3094 07/03/2021 400,000
8 ╰❥мỹ ∂υуêи♕︵⁹⁷ 3091 07/03/2021 300,000
9 Mộc 3085 07/03/2021 200,000
10 tớ là An 3082 07/03/2021 100,000


1 Mobile:false Country:United States