Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ONLINE TRONG TUẦN
Thời gian Online của bạn là: 0 Phút
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Thời gian Online Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 AZAZAZ 3984 23/01/2022 2,000,000
2 GEᖇᗩᒪT 3984 23/01/2022 1,800,000
3 Phongshy 3983 23/01/2022 1,600,000
4 ๛ℳเêų đầų ๓ã๏๛ 3980 23/01/2022 1,400,000
5 Tiểu Kiều 3979 23/01/2022 1,200,000
6 •ℳเêų ๓ą๏ ๓ųй• 3979 23/01/2022 1,000,000
7 ๛ℳเêų đầų ๓è๏๛ 3977 23/01/2022 800,000
8 Thái Sử Từ 3976 23/01/2022 600,000
9 Miêu màu mè 3975 23/01/2022 400,000
10 Mu Hồng Vãi 3969 23/01/2022 200,000


Mobile:false Country:United States