Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ONLINE TRONG TUẦN
Thời gian Online của bạn là: 0 Phút
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Thời gian Online Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ๖ۣۜTiểu๖ۣۜTử 2860 10/07/2022 1,000,000
2 Hoa Vô Khuyết 2857 10/07/2022 900,000
3 LVT65 2855 10/07/2022 800,000
4 Tiểu Ngư Nhi 2844 10/07/2022 700,000
5 Tui Tên Trung 2835 10/07/2022 600,000
6 THE G.O.A.T 2787 10/07/2022 500,000
7 ᵛᶰシkẹö︵⁹⁹ 2771 10/07/2022 400,000
8 ᵛᶰシѕтαя︵⁹⁹ 2729 10/07/2022 300,000
9 Kho 2727 10/07/2022 200,000
10 Kho 2 2722 10/07/2022 100,000


Mobile:false Country:United States