Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ĐIỂM THẮNG PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Kho 17160 10/07/2022 1,000,000
2 ᵛᶰシѕтαя︵⁹⁹ 17160 10/07/2022 900,000
3 ᵛᶰシkẹö︵⁹⁹ 17160 10/07/2022 800,000
4 Kho 2 16744 10/07/2022 700,000
5 Hoa Vô Khuyết 16288 10/07/2022 600,000
6 LVT65 16280 10/07/2022 500,000
7 Tui Tên Trung 16280 10/07/2022 400,000
8 Tiểu Ngư Nhi 16272 10/07/2022 300,000
9 ➻❥♡Շℛăทջ♕ 6513 10/07/2022 200,000
10 ๖ʱѕєиѕιтινє ︵❣ 6462 10/07/2022 100,000


Mobile:false Country:United States