Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ĐIỂM THẮNG PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ꧁༺_Diệp_Thần_⁀ᶦᵈᵒᶫ 52024 10/12/2023 1,000,000
2 ꧁༺_Diệp_Tuyết_⁀ᶦᵈᵒᶫ 46952 10/12/2023 900,000
3 Yagi hút cần 46000 10/12/2023 800,000
4 em mún mua xì po 45592 10/12/2023 700,000
5 ScreaM 45496 10/12/2023 600,000
6 Xuka~chan 45072 10/12/2023 500,000
7 ↕Mon↕ 44928 10/12/2023 400,000
8 i miss her 44632 10/12/2023 300,000
9 soiem1 44517 10/12/2023 200,000
10 Yagi Mũ Rơm 44416 10/12/2023 100,000


Mobile:false Country:United States