Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ĐIỂM THẮNG PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Minh Ngọc 3928 11/06/2023 1,000,000
2 qqqqsuri 3928 11/06/2023 900,000
3 Trí Thật Thà 3904 11/06/2023 800,000
4 ꧁༺_Diệp_Thần_⁀ᶦᵈᵒᶫ 3512 11/06/2023 700,000
5 ꧁༺_Diệp_Thiên_⁀ᶦᵈᵒᶫ 3512 11/06/2023 600,000
6 ꧁༺_Diệp_Vô_Trần_⁀ᶦᵈᵒᶫ 3512 11/06/2023 500,000
7 Vô Tìnhh 3384 11/06/2023 400,000
8 Vô Tâmm 3384 11/06/2023 300,000
9 ꧁༺_Diệp_Mặc_⁀ᶦᵈᵒᶫ 3344 11/06/2023 200,000
10 ꧁༺_Diệp_Tuyết_⁀ᶦᵈᵒᶫ 3208 11/06/2023 100,000


Mobile:false Country:United States