Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ĐIỂM THẮNG PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Nam Bống 38640 13/06/2021 1,000,000
2 he he boy 37704 13/06/2021 900,000
3 Tensho 37424 13/06/2021 800,000
4 Hướng Monday 34061 13/06/2021 700,000
5 Nguyễn Khánh Vũ 31048 13/06/2021 600,000
6 MH378 29232 13/06/2021 500,000
7 MH377 27200 13/06/2021 400,000
8 » » Vũ Ex « « 26592 13/06/2021 300,000
9 Lính thủy đánh bạc 25403 13/06/2021 200,000
10 Đăng Nè 25289 13/06/2021 100,000


1 Mobile:false Country:United States