Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ĐIỂM THẮNG PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ᵛᶰシMưa︵⁹⁹ 41464 04/12/2022 1,000,000
2 vtc12345 41376 04/12/2022 900,000
3 vtc1234 41280 04/12/2022 800,000
4 Hong Pé Ơi 39513 04/12/2022 700,000
5 Em Chưa Flo Anh 38161 04/12/2022 600,000
6 ๛ℳเêų đầų ๓è๏๛ 37300 04/12/2022 500,000
7 ๛ℳเêų đầų ๓ã๏๛ 37300 04/12/2022 400,000
8 Miêu màu mè 36667 04/12/2022 300,000
9 •ℳเêų ๓ą๏ ๓ųй• 36287 04/12/2022 200,000
10 vtc123456 25616 04/12/2022 100,000


Mobile:false Country:United States