Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ĐIỂM THẮNG PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 GEᖇᗩᒪT 25368 23/01/2022 2,000,000
2 Thái Sử Từ 25096 23/01/2022 1,800,000
3 Tôn Linh Lung 24704 23/01/2022 1,600,000
4 Tiểu Kiều 24544 23/01/2022 1,400,000
5 Phong-Kun 22616 23/01/2022 1,200,000
6 no name 3 22608 23/01/2022 1,000,000
7 no name 2 22512 23/01/2022 800,000
8 phongshys 22040 23/01/2022 600,000
9 Phongshy 22032 23/01/2022 400,000
10 Thao-kun 22032 23/01/2022 200,000


Mobile:false Country:United States