Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP SAO MAY MẮN
Khi War hoặc PB hoặc Share Fb bạn sẽ nhận được hộp quà sao may mắn( mở ra sẽ nhận được 1 sao may mắn dùng để dua TOP nhận cash hằng tuần)
Số sao may mắn của bạn là: 0 Sao
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Sao May Mắn Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 nGÁO ngƠ @@ 1050 13/06/2021 2,000,000
2 «NA yêu ZEUS» 405 13/06/2021 1,800,000
3 Meo lươn lẹo 70 13/06/2021 1,600,000
4 ➷𝓘𝔦𝔫⛱ 56 13/06/2021 1,400,000
5 LuvTrang3000 55 13/06/2021 1,200,000
6 ​‍‌‎ 44 13/06/2021 1,000,000
7 _con dum đất_ 21 13/06/2021 800,000
8 Konan 21 13/06/2021 600,000
9 Vân Anh 21 13/06/2021 400,000
10 Hoàng Tài 18 13/06/2021 200,000


1 Mobile:false Country:United States