Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP KÉO MEM ĐI PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 GEᖇᗩᒪT 76008 23/01/2022 2,000,000
2 Phong-Kun 66584 23/01/2022 1,800,000
3 Phongshy 66480 23/01/2022 1,600,000
4 ๛ℳเêų đầų ๓ã๏๛ 38198 23/01/2022 1,400,000
5 Mộc 37832 23/01/2022 1,200,000
6 Lính thủy đánh bạc 34411 23/01/2022 1,000,000
7 Ngà Phi Công 10912 23/01/2022 800,000
8 Mr Hiếu 3163 23/01/2022 600,000
9 ph hung 2768 23/01/2022 400,000
10 Em Bất Diệt 1305 23/01/2022 200,000


Mobile:false Country:United States