Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP KÉO MEM ĐI PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Hướng Monday 86920 13/06/2021 1,000,000
2 Nam Bống 76810 13/06/2021 900,000
3 Lính thủy đánh bạc 62751 13/06/2021 800,000
4 Nguyễn Khánh Vũ 61559 13/06/2021 700,000
5 ★๖☪ậuˆChiến 37355 13/06/2021 600,000
6 Bắt Xong Hiếp 12924 13/06/2021 500,000
7 ➷𝓘𝔦𝔫⛱ 8275 13/06/2021 400,000
8 JonSnow 7930 13/06/2021 300,000
9 Hoàng Tài 4437 13/06/2021 200,000
10 glucozo 3920 13/06/2021 100,000


1 Mobile:false Country:United States