Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP KÉO MEM ĐI PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Yagi hút cần 136544 10/12/2023 1,000,000
2 ScreaM 132560 10/12/2023 900,000
3 ↕Mon↕ 132144 10/12/2023 800,000
4 White T 123528 10/12/2023 700,000
5 ꧁༺_Diệp_Phàm_⁀ᶦᵈᵒᶫ 63336 10/12/2023 600,000
6 ꧁༺_Diệp_Tuyết_⁀ᶦᵈᵒᶫ 50768 10/12/2023 500,000
7 ꧁༺_Dương_Lam_⁀ᶦᵈᵒᶫ 35472 10/12/2023 400,000
8 ლɑ̂ɣ 34880 10/12/2023 300,000
9 ꧁༺_Diệp_Thần_⁀ᶦᵈᵒᶫ 32640 10/12/2023 200,000
10 ωʝβμβắηɠà 28256 10/12/2023 100,000


Mobile:false Country:United States